Newsroom

Vår expansion till Norge drivs av gemensamma visioner och utvecklingsideal, med Rune Bjaanes Dahl och Amund Mathisen Holberg som ledande nyckelpersoner. Rune och Amund, med sin djupa förståelse för den norska marknaden, kommer att leda vår verksamhet på plats i Norge utifrån lokala förutsättningar. Bolaget planeras starta i maj med etableringsort Hamar.
Install är nu certifierade inom arbetsmiljö (ISO 45001). En hälsosam och säker arbetsmiljö för anställda, leverantörer och andra som berörs av vår verksamhet är av absolut största vikt för Install. Vi är sedan tidigare kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och samt miljöcertifierade enligt 14001 och har ett fungerande ledningssystem för dessa...
Install växer i hela Norrland och nu expanderar vi återigen i Jämtland. Vi startar upp elverksamhet i Jämtland under 2023.  Det innebär att vi stärker vår organisation i Östersund med en elverksamhet till vår befintliga fiberverksamhet och breddar totalt sett vårt erbjudande inom förnyelsebar energi. 
Install har haft en brant utvecklingskurva sedan starten 2016 och nu med det nya affärsområdet Teknik fortsätter den resan med att erbjuda tekniska produkter med helheter i fokus över hela Sverige. Med vår nya inriktning Teknik kan vi leverera totallösningar på hela marknaden.
Install växer i hela Norrland och nu expanderar vi i Jämtland. Expansionen i Jämtland består i ett förvärv av Krokom Telecom AB. Install ökar i och med förvärvet kompetensen i Jämtlandsområdet.
Install fortsätter att växa och förvärvar nu aktierna i mark och anläggningsföretaget Argocon AB. Install kan nu växla upp ytterligare och möta Norrlands behov i den gröna omställningen med utökad kompetens. 
Den storsatsande bredbandsleverantören IP-Only har valt norrländska installationsföretaget Install som entreprenör till uppdraget att bygga ett FTTH nät i Fåker-Grönviken i Jämtland...
Den storsatsande bredbandsleverantören Härjeåns nät har valt norrländska installationsföretaget Install som entreprenör till uppdraget att bygga ett ortsammanbindande nät mellan Överhogdal-Ytterhogal samt Lillhärdal-Östansjö.
Install har haft en brant utvecklingskurva sedan starten 2016 och fortsätter att utveckla verksamheten inom el, fiber och infrastruktur. ¢¢Som ett led i denna resa stärker bolaget upp sin strategiska kompetens med Robert Falck och Nils Clausén.
Den storsatsande bredbandsleverantören IP-Only har valt norrländska installationsföretaget Install som entreprenör till uppdraget att bygga ett FTTH nät i Lit -Fjäl i Jämtland.
Rulla till toppen