Vi erbjuder ställverk- och nätstationslösningar för energibolag och industri.
Vi erbjuder ställverk- och nätstationslösningar för energibolag och industri.

Totalentreprenad av ställverk och transformatorstationer

Vi erbjuder totalentreprenader av kompletta stationsbyggnader samt in- och utomhusställverk inom spänningsnivåer 10-400 kV eller kundanpassat. Vi utför allt från planering, beredning, projektering mark- och anläggningsarbeten till uppförande av stationsbyggnader med montage av ställverk och dokumentation. Har du behov av en totalentreprenad så har vi ett totalerbjudande.

Renovering och underhåll av ställverk och stationer

Regelbundet underhåll minskar inte bara risken med oplanerade och dyra strömavbrott. Det ökar även anläggningens livslängd. På så sätt blir underhållet en dubbel besparing. Vi har lång erfarenhet av att renovera och underhålla alla typer av nätstationer, ställverk och transformatorer från flertalet leverantörer. Oavsett komplexitet på uppdraget så utför vi vårt underhåll med stort fokus på säkerhet, kvalitet och miljö.

Konsulttjänster inom bygg och mark

Tillsammans med dig så tryggar vi era energisystem eller hjälper er att förverkliga nya inplanerade. Vi erbjuder spetskompetens inom bygg och mark där våra konsulter anpassar sig till de miljöer som uppdraget kräver. Vi kan arbeta hos dig, på site eller från distans. Vi har stor erfarenhet av olika roller som t ex projektledare, provningsledare, sitemanager, BAS P, HSE-konsult eller elsäkerhetsledare. Våra konsulter är välutbildade inom elkraftteknik och har jobbat med stationsprojekt, allt från lokala till regionala nätprojekt.

Mark- och byggprojektering

Vi erbjuder alla typer av tjänster inom mark- och byggprojektering. Det kan handla om utredningar, förstudier, arbetsplaner, bygghandlingar eller förfrågningsunderlag. Vi hjälper dig från första idéskiss fram till färdig bygghandling.

Robusta specialkomponenter i betong

Vi erbjuder även tillverkning av prefabricerade komponenter i betong för ställverksbyggnationer från vår egen betongfabrik . Allt från nollpunktsfundament, transformator- och portalfundament med oljegropar samt splitterskydd och transformatorbås. Vi levererar även kompletta mindre nätstationer i en rad olika utföranden.
Rulla till toppen