Certifierade inom arbetsmiljö

Install är nu certifierade inom arbetsmiljö (ISO 45001).

En hälsosam och säker arbetsmiljö för anställda, leverantörer och andra som berörs av vår verksamhet är av absolut största vikt för Install. Vi är sedan tidigare kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och samt miljöcertifierade enligt 14001 och har ett fungerande ledningssystem för dessa…

Certifierade inom arbetsmiljö Läs mer »