Install Norge

Install etablerar i Norge

Vi är glada är meddela vårt inträde på den norska marknaden. Vårt erbjudande i Norge omfattar helhetslösningar inom mark- och anläggning, energi, elkraft och fiber.

Denna etablering är en betydande milstolpe i vår resa och bekräftar att vårt koncept med långsiktiga relationer och pålitliga affärer också lockar den norska marknaden. Att utöka vår närvaro utanför Sverige skapar också positiva synergier och utvecklingseffekter.

Vi är mycket glada över att introducera våra tjänster på den norska marknaden och ser detta som en spännande möjlighet som stödjer vår fortsatta tillväxtstrategi och engagemang för att leverera våra lösningar över landsgränserna.” Jan Fransson, VD.

Vår expansion till Norge drivs av gemensamma visioner och utvecklingsideal, med Rune Bjaanes Dahl och Amund Mathisen Holberg som ledande nyckelpersoner. Rune och Amund, med sin djupa förståelse för den norska marknaden, kommer att leda vår verksamhet på plats i Norge utifrån lokala förutsättningar. Bolaget planeras starta i maj med etableringsort Hamar.

På bilden från vänster syns Rune Bjaanes Dahl, Install Norge följt av Jan Fransson, VD och längst till höger Amund Mathisen Holberg, Install Norge.

Rulla till toppen