Install förvärvar Argocon

Install fortsätter att växa och förvärvar nu aktierna i mark och anläggningsföretaget Argocon AB. Install kan nu växla upp ytterligare och möta Norrlands behov i den gröna omställningen med utökad kompetens. 

Install förvärvar Argocon Läs mer »