Umeå

Kent Karlsson

Kent Karlsson

Verksamhetschef Fiber

Andreas Burström

Andreas Burström

Projektledare El

Patrik Westberg

Patrik Westberg

Projektledare Fiber

Hitta till oss

Install El i Umeå AB
Lärlingsgatan 29 B
904 22 Umeå

Install Fiber
Lärlingsgatan 29 B
904 22 Umeå

Växel: 010-240 08 00
umea@install.se

 

Fakturaadress

Install El i Umeå AB
FE1487-37607 Scancloud
831 90 Östersund
invoice_umea@install.se

Install Fiber i Västerbotten AB
FE1487-4089 Scancloud
831 90 Östersund
invoice@installfibervasterbotten.se

 

Scroll to Top