Umeå

Peter Sundström

Peter Sundström

Verksamhetschef El

Kent Karlsson

Kent Karlsson

Projektledare El

Andreas Burström

Andreas Burström

Projektledare El

Patrik Westberg

Patrik Westberg

Projektledare Fiber

Anders Eliasson

Anders Eliasson

Projektledare El

Mikael Svensson

Mikael Svensson

Projektledare Fiber

Johan Wiglöv

Johan Wiglöv

Verksamhetschef Fiber

Hitta till oss

Install El i Umeå AB
Lärlingsgatan 29 B
904 22 Umeå

Install Fiber
Lärlingsgatan 29 B
904 22 Umeå

Växel: 010-240 08 00
umea@install.se

 

Fakturaadress

Install El i Umeå AB
FE1487-37607 Scancloud
831 90 Östersund
invoice_umea@install.se

Install Fiber i Västerbotten AB
FE1487-4089 Scancloud
831 90 Östersund
invoice@installfibervasterbotten.se

 

Rulla till toppen