install_om-oss
install_om-oss

Installerar framtiden

Install erbjuder helhetslösningar inom mark och anläggning, energi, elkraft och kommunikation.  Långsiktiga relationer och extra energi på hållbarhet säkerställer en trygg affär. Våra norrländska rötter präglar oss, vi värdesätter delaktighet och gemenskap. Tillsammans installerar vi framtiden.

Hållbarhet lika med ansvar

När det gäller hållbarhet så tycker vi att det handlar om att ta ansvar. Och det gör vi. Vi tar ansvar för att vi bedriver vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Vi tar också ansvar för att våra medarbetare  behandlas på ett rättvist och hållbart sätt. Sist men inte minst så tar vi också ansvar för att erbjuda våra kunder, riktigt hållbara lösningar. Detta eftersom vi eftersträvar ett starkare näringsliv och ett hållbarare samhälle.

En ljusare framtid

Självklart så finns det fler företag i som erbjuder liknande produkter och tjänster som oss men vi är övertygade om att vårt fokus på långsiktiga relationer och extra energi på hållbara lösningar säkerställer en trygg affär. Lägg därtill att vi kan våra saker och vår lokala närvaro gör oss flexiblare och snabbare än flerparten.

Har du behov av helhetslösningar inom mark och anläggning, energi, elkraft och kommunikation tveka inte att kontakta oss, tillsammans installerar vi framtiden.

Om oss 1

Visselblåsare - Rapportera om missförhållanden inom Install

Visselblåsning innebär att en person slår larm om missförhållanden i en verksamhet. 

Vem kan visselblåsa?

Enligt visselblåsarlagen  kan du som är eller har varit någon av nedanstående rapportera om missförhållanden som du upplevt inom Installs verksamhet:

  • Arbetstagare
  • Föret detta anställd
  • Person i rekryteringsprocess
  • Praktikant
  • Konsult
  • Student
  • Medlem i styrelsen
  • Leverantör
Rulla till toppen