Install elektriker
Install elektriker

Projekterings- och kalkylarbeten

Projekteringen är ett viktigt förarbete som sätter grunden för det kommande installationsarbetet. Våra projektörer har alla lång erfarenhet och arbetar alltid efter målsättningen att hitta den bästa lösningen för dig som kund. Vi hjälper dig vid framtagande av arbetshandlingar för schakt, kabelblåsning och fiberinstallation.

Behöver du hjälp med kostnadskalkyler för dina kommande utbyggnadsområden? Vi arbetar med marknadens vanligaste förekommande projekt- och kalkylverktyg.

Installation av kablar och kanalisation

Vi installerar fibernät av alla förekommande typer och har stor erfarenhet av alla fiberarbeten inom fastigheter och infrastruktur. Vi utför allt från små uppdrag till stora entreprenader. Vi genomför schaktning, förläggning av kanalisation, fiberblåsning, skarvning och mätning. Vi kan också leverera kommunikationslösningar och aktiv utrustning från ledande tillverkare utifrån dina behov, förutsättningar och krav.

Tack vare vår lokala förankring och ett nära samarbete med de flesta av våra uppdragsgivare så har vi goda förutsättningar att för dig utforma anpassade lösningar med konkurrenskraftiga priser.

Trygg och erfaren projektledning

Vi hjälper dig med projektledningen, gör löpande mätningar av projektets utveckling och rapporterar eventuella avvikelser från tidplan och kostnadskalkyler.

Våra kunskaper om allt från nationella kunder till närliggande kommuner, lokala företag och fastighetsbranschen har gett oss stor kunskap om olika kunders rutiner, krav och behov. Det gör oss smidiga i de kontakter vi har med alla som påverkas av våra arbeten.

Dokumentation

Genom att dokumentera hur vi bygger ut infrastrukturen så kan vi i framtiden lättare bygga ut nätet eller utföra felsökning. Därför är det viktigt att redan vid projekteringen ha en plan för hur slutdokumentering ska utföras så att arbetsinsatser minimeras och att man säkerställer kvalitén.

Efter slutförd och godkänd installation får du ett dokumentationsmaterial med allt från kartor till skarvplaner, mätfiler och kopplingslistor.

Med vårt lokalsinne effektiviseras ert underhåll

Driftstopp och störningar blir fort kostsamt om det inträffar. Genom att verka för en lokal närvaro vill vi ge dig som kund en långsiktighet och trygghet i ditt underhåll.

Våra flexibla servicemontörer gör alltid sitt yttersta för att snabbt vara på plats och hålla bästa möjliga servicenivå.
Rulla till toppen