el_install_projekt
el_install_projekt

Fakturarutin leverantörer

Utöver Skatteverkets allmänna krav på en faktura har Install egna krav för hur fakturan skall se ut för att kunna godkännas och betalas. 

Uppfylls inte kraven nedan kommer fakturan ej betalas samt returneras.

  • Fakturan måste vara utställd med mottagarens fullständiga juridiska namn
    (Namnet på Install bolag du ställer fakturan till)
  • Fakturan måste vara märkt med korrekt Install referensnummer. Läs mer under rubriken ”märkning av fakturor”
  • Install förutsätter att våra leverantörer har ett bankgiro som säkerställer korrekt betalningsinformation.
  • Install tillämpar betalningsvillkor 30 dagar efter mottagen och godkänd faktura. Detta gäller om inte annat finns reglerat i skriftliga avtal med Install.
  • Om fakturan omfattas av ”omvänd skattskyldighet” skall informationstext ”omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller” samt VAT-nummer för beställande Install bolag framgå av fakturan.
  • Install kräver att leverantören anger sin e-mail adress på fakturan.
 

Märkning av fakturor

Alla fakturor som skickas till bolag inom Install-koncernen måste innehålla följande information:

  • Referensnummer (Referensnummer ska anges av beställare från Install).
  • Referensperson (Förnamn och efternamn på beställaren från  Install).

Kontakta ekonomiavdelningen vid frågor på 010-240 08 00 eller ekonomi@install.se.

Rulla till toppen