Install stärker upp i styrelsen

Install har haft en brant utvecklingskurva sedan starten 2016 och fortsätter att utveckla verksamheten inom el, fiber och infrastruktur. ¢¢Som ett led i denna resa stärker bolaget upp sin strategiska kompetens med Robert Falck och Nils Clausén.

Install stärker upp i styrelsen Läs mer »