Install ISO 45001

Certifierade inom arbetsmiljö

Install är nu certifierade inom arbetsmiljö (ISO 45001).

En hälsosam och säker arbetsmiljö för anställda, leverantörer och andra som berörs av vår verksamhet är av absolut största vikt för Install. Vi är sedan tidigare kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 samt miljöcertifierade enligt ISO 14001 och har ett fungerande ledningssystem för dessa. Standarden för arbetsmiljö fungerar som ett stöd och ett kvitto på att verksamhetsstyrningen av arbetsmiljöarbetet fungerar och vi upprätthåller en säker och hälsosam arbetsmiljö.

Install verkar inom fyra olika affärsområden: el, fiber, infra och teknik. Varje område medför sina egna specifika arbetsmiljöutmaningar och risker. Därför är det av yttersta vikt att vi kontinuerligt prioriterar säkerhet och arbetsmiljö inom dessa områden.

Arbetsmiljöcertifieringen har varit en långsiktig målsättning för oss, därför har vi aktivt arbetat enligt standarden och utvecklat vårt ledningssystem till att omfatta stöd, planering, styrning och utvärdering inom arbetsmiljöområdet. Denna grundläggande struktur var på plats när vi gick igenom den slutgiltiga certifieringsprocessen, vilken ägde rum under mitten av augusti.

Att nu ha genomfört certifieringen ger oss ett kvitto på att vi arbetar rätt och har de viktigaste komponenterna på plats i organisationen för att bedriva vår verksamhet med de rätta förutsättningarna för en hälsosam och säker arbetsmiljö”. Berättar Sebastian Hellström, Affärschef vid Install.

Rulla till toppen