Mattias Jacobsson och Jan Fransson - Install

Installs erbjudande växer i Jämtland

Install växer i hela Norrland och nu expanderar vi återigen i Jämtland. Vi startar upp elverksamhet i Jämtland under 2023. 

Det innebär att vi stärker vår organisation i Östersund med en elverksamhet till vår befintliga fiberverksamhet och breddar totalt sett vårt erbjudande inom förnyelsebar energi. 

– “Vi har följt utvecklingen i Jämtlandsregionen och vet att där finns en intressant och utvecklingsbar marknad både inom fiber och el. Därför väljer vi nu att utöka vårt befintlig erbjudande med en Elverksamhet, berättar Jan Fransson VD på Install. 

“Vi har redan tillsatt en projektledare med start 2023 och fortlöpande rekrytering av personal kommer pågå hela året. Elverksamheten blir också heltäckande då den innefattar inriktningarna service, projekt och industri”, förklarar Mattias Jacobsson Verksamhetschef för den nya etableringen. 

Install finns etablerade i de fyra nordligaste länen med de fyra verksamhetsområdena El, Fiber, Infra och Teknik. Antalet medarbetare uppgår idag till 200 st.  

 

För mer information, kontakta: 

Jan Fransson, VD
070-600 37 77
jan.fransson@install.se 

Rulla till toppen