install_kvalite-miljo
install_kvalite-miljo

Kvalitét och miljö

Vi ställer också tuffa krav på det vi utför både vad gäller kvalitet i våra åtaganden och det avtryck i miljön vi lämnar efter oss. Install är sedan 2017 certifierade för ISO 9001:2015 (kvalité) & ISO 14001:2015 (miljö). Från och med 2018 är vi också företagscertifierade för Robust Fiber. 

Robust fiber

Att inneha ett företagscertifikat är en garanti för att en viss kvalitetsnivå uppnås för de som önskar köpa entreprenad och anläggningstjänster av ditt företag. Detta gäller lika mycket entreprenadföretag som stadsnät och operatörer.

Miljöpolicy

Vi tar vi ansvar för vår miljöpåverkan längs hela värdekedjan, genom hela livscykeln. Vår ambition är att på alla sätt jobba hållbart för att minska verksamhetens klimatpåverkan och säkerställa en så resurseffektiv verksamhet som möjligt, i syfte att fasa ut miljö- och hälsofarliga produkter.

Vi ska medverka till att uppfylla Sveriges klimatmål om att vi senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

För att nå dit ska:

 • Vi värna och skydda miljön genom att minimera och förebygga miljöpåverkan i de produkter och tjänster som vi erbjuder våra kunder samt i den egna verksamheten
 • Vi arbeta långsiktigt med vårt förbättringsarbete, där interna, externa krav och tillämplig lagstiftning som berör företagets miljöaspekter beaktas och följs.
 • Vi utbilda, informera och stimulera vår personal till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet

Kvalitetspolicy

Det är vår målsättning att tillgodose våra kunders krav vid varje enskild order efter de förutsättningar vi har. Våra kunder skall kunna lita på att leveransen sker i rätt tid och med rätt kvalitet.

För att uppnå detta ska alla medarbetare:

 • Ha rätt kompetens
 • Vara servicevänliga
 • Hålla vad de lovar
 • Ge en korrekt information

För att ständigt förbättras ska vi:

 • Följa upp kundordern
 • Ha en personlig utvecklingsplan
 • Hålla oss á-jour med lagar, författningar och branschspecifika krav 
 • Vara lyhörda för kundens önskemål
 • Ständigt uppdatera kvalitetsmålen

Personuppgiftspolicy

Rulla till toppen