Kvalite - miljo
Kvalite - miljo

Kvalitét, miljö och arbetsmiljö

Vi ställer också tuffa krav på det vi utför både vad gäller kvalitet i våra åtaganden, det avtryck i miljön vi lämnar efter oss och våra medarbetares välmående.

 

Miljöpolicy

Vi tar vi ansvar för vår miljöpåverkan längs hela värdekedjan, genom hela livscykeln. Vår ambition är att på alla sätt jobba hållbart för att minska verksamhetens klimatpåverkan och säkerställa en så resurseffektiv verksamhet som möjligt, i syfte att fasa ut miljö- och hälsofarliga produkter.

Vi ska medverka till att uppfylla Sveriges klimatmål om att vi senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

 

 

Kvalitetspolicy

Det är vår målsättning att tillgodose våra kunders krav vid varje enskild order efter de förutsättningar vi har. Våra kunder skall kunna lita på att leveransen sker i rätt tid och med rätt kvalitet.

För att uppnå detta ska alla medarbetare:

  • Ha rätt kompetens
  • Vara servicevänliga
  • Hålla vad de lovar
  • Ge en korrekt information  
 
 

Arbetsmiljöpolicy

Vi på Install är engagerade i att skapa och upprätthålla en arbetsmiljö där personalens välmående är av högsta prioritet. Vi strävar efter att erbjuda en säker och hälsosam arbetsplats.

Vår policy omfattar följande viktiga områden:

 

  • Hälsa och säkerhet
  • Utbildning och medvetenhet
  • Rapportering och kommunikation
  • Hälsopromotion och ergonomi
  • Arbetsliv och balans
  • Samverkan
 
 

Robust fiber

Att inneha ett företagscertifikat är en garanti för att en viss kvalitetsnivå uppnås för de som önskar köpa entreprenad och anläggningstjänster av ditt företag. Detta gäller lika mycket entreprenadföretag som stadsnät och operatörer.

 

 

 

Personuppgiftspolicy

Rulla till toppen