Kvalitét och miljö

Vi ställer också tuffa krav på det vi utför både vad gäller kvalitet i våra åtaganden och det avtryck i miljön vi lämnar efter oss. Install är sedan 2017 certifierade för ISO 9001:2015 (kvalité) & ISO 14001:2015 (miljö). Från och med 2018 är vi också företagscertifierade för Robust Fiber.

Robust fiber

Att inneha ett företagscertifikat är en garanti för att en viss kvalitetsnivå uppnås för de som önskar köpa entreprenad och anläggningstjänster av ditt företag. Detta gäller lika mycket entreprenadföretag som stadsnät och operatörer.

Miljöpolicy

Install värnar och skyddar miljön och vill minimera miljöpåverkan i de produkter och tjänster som erbjuds våra kunder samt i den egna verksamheten. Vi ska arbeta långsiktigt med vårt förbättringsarbete, där interna och externa krav och tillämplig lagstiftning som berör företagets miljöaspekter beaktas och följs. Vi ska utbilda, informera och stimulera vår personal till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet.

Kvalitetspolicy

Det är vår målsättning att tillgodose våra kunders krav vid varje enskild order efter de förutsättningar vi har. Våra kunder skall kunna lita på att leveransen sker i rätt tid och med rätt kvalitet.

För att uppnå detta ska alla medarbetare:

• Ha rätt kompetens
• Vara servicevänliga
• Hålla vad de lovar
• Ge en korrekt information

För att ständigt förbättras ska vi:

• Följa upp kundordern
• Ha en personlig utvecklingsplan
• Hålla oss á-jour med ISO 9001:2015 (kvalité) & ISO 14001:2015 (miljö)
• Vara lyhörda för kundens önskemål
• Ständigt uppdatera kvalitetsmålen

Personuppgiftspolicy

Scroll to Top