Install förvärvar fiberinstallationsföretag

Install förvärvar fiberinstallationsföretag

Norrländska installationsföretaget Install förvärvar fiberspecialisterna Opteno i Östersund som ett led i sin plan att erbjuda lokala fiber- och elinstallatörer över hela norra Sverige.

– Med förvärvet av Opteno så kan vi erbjuda lokala installationstjänster inom fiber på en geografiskt större marknad. Deras team av erfarna projektledare och fiberinstallatörer kommer att bli en välkommen förstärkning av vårt gemensamma erbjudande samt att vi blir rätt positionerade för dagens och framtidens behov, berättar Jan Fransson, VD, på Install.

För Opteno innebär affären nya möjligheter där erfarenhet och kompetens i bolaget tas tillvara genom nya spännande affärsmöjligheter.

Stig Ove Norrman, VD på Opteno: – Att bli en del av Install känns bra. De är en stark och långsiktig aktör med ett tydligt lokalt fokus.

Timingen för affären är också synnerligen lämplig för Install då man nyligen vunnit uppdraget att bygga ett ortsammanbindande nät i Jämtland för bredbandsleverantören IP-Only. Ett projekt som uppgår till ett värde av drygt 40 miljoner kronor.

Sebastian Hellström, verksamhetschef för Install Fiber: – Vi hälsar våra nya kollegor från Opteno välkommen till Install. De kommer bli en viktig pusselbit till vårt fibererbjudande i den här regionen.

Rulla till toppen